Bulugh ul Maram - Bönens beskrivning Del 6

Genomgång av hadither i fiqh från boken Bulugh al Maram  som är skriven av: al Hafid abul Fadl Ahmed ibn Ali ibn Hadjar al Asqalani som dog 852 hidjri

Författaren har I denna bok samlat de viktigaste hadither som utgör en grund i fiqh frågor.
Boken utmärker sig med att haditherna är indelade i kapitel samt att författaren nämner hadithens källa och dess autenticitet.
Antalet hadither är ca 1520.

Kapitlet om bönens utförande.

I denna föreläsning talar vi om:

Hadith 304 – 309

Frågor relaterade till att säga ” Amiin” efter al- Fatiha.

Vad man läser i bönen om man inte kan al-fatiha.

Vad är sunnah att läsa efter al-Fatiha i bönen?

Kan man läsa en surah efter al-Fatihah även i tredje och fjärde raka’n?

Samt andra frågor.

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah. 
Ladda ner Studiehäfte