Bulugh ul Maram - Bönens beskrivning Del 9

Genomgång av hadither i fiqh från boken Bulugh al Maram  som är skriven av: al Hafid abul Fadl Ahmed ibn Ali ibn Hadjar al Asqalani som dog 852 hidjri

Författaren har I denna bok samlat de viktigaste hadither som utgör en grund i fiqh frågor.
Boken utmärker sig med att haditherna är indelade i kapitel samt att författaren nämner hadithens källa och dess autenticitet.
Antalet hadither är ca 1520.

Kapitlet om bönens utförande.

I denna föreläsning talar vi om:

Genomgång av hadith 325 – 332

Dua al-Qunut och Dua Nawazil.

Vilken dua säger man i Qunut?

Är det sunnah att göra Qunut i varje Fadjr bön?

Hur ska man gå ner till sudjud - med händerna eller knäna först?

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah. 
Ladda ner Studiehäfte