Bulugh ul Maram - Samlingsbön del 19

Genomgång av hadither i fiqh från boken Bulugh al Maram  som är skriven av: al Hafid abul Fadl Ahmed ibn Ali ibn Hadjar al Asqalani som dog 852 hidjri

Författaren har I denna bok samlat de viktigaste hadither som utgör en grund i fiqh frågor.
Boken utmärker sig med att haditherna är indelade i kapitel samt att författaren nämner hadithens källa och dess autenticitet.
Antalet hadither är ca 1520.

Kapitlet om bönens utförande.

I denna föreläsning talar vi om:

Hadith 355 – 362

Samlingsbön och att leda bönen.

Vad är salatul jama’a?

Visheten i att be i jama’a.

Hur många måste man vara?

Är det obligatoriskt att be i moskén?

Belöningen att be jama’a.

Kan man be om en obligatorisk bön?

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah. 
Ladda ner Studiehäfte