Det lyckade äktenskapet - Del 7

Det lyckade äktenskapet

Bestämmelser kring ekonomi inom äktenskap.