KASHF AL KURBAH - FRÄMLINGARNA DEL 1 - 4

Kashf al Kurbah fi wasf hal ahlul ghurbah

Beskrivningen av främlingarnas tillstånd i den sista tiden.

Skriven av Imam ibn Radjab al-Hanbali 795h.

I denna bok tar författaren upp haditherna om att den sanna islam åter kommer att bli främmande innan domedagen.

Författaren tar också upp beskrivningen av de troende som i denna tid håller fast vid den rätta islam.

En viktig bok, speciellt i denna tid där den sanna islam för många är främmande.

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah. 
 
 
Del 1

Del 2

 Del 3

 
 Del 4