Tafsir surat Maryam - Del 1

Tafsir på Surat Maryam

Introduktion

Vikten av tafsir

Förklaring på vers 1–15

Berättelsen om Zakarias och Yahya