Tafsir surat Maryam - Del 4

Tafsir på Surat Maryam

Del 4

Tafsir på vers 45  - 50

Berättelsen om profeten Ibrahim, Ishaq och Iamail. (aleyhim salam)