HUR UPPENBARELSEN BÖRJADE Del 2

SAHEH AL BUKHARI

KAPITLET OM HUR UPPENBARELSEN BÖRJADE

Del 2

De olika sätt uppenbarelsen kom ner.

Hadithen om hur uppenbarelsen började.