HUR UPPENBARELSEN BÖRJADE Del 3

SAHEH AL BUKHARI

KAPITLET OM HUR UPPENBARELSEN BÖRJADE

Del 3

Sista delen

I denna föreläsning förklara vi den mäktiga hadithen om då Heraclius frågade Abu Sufian om profeten Mohammed – salalahu aleyhi wa salam-.