Om Domedagen. Del 6. Räkenskapen

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 
En sak alla människor är överens om är Döden. Men det är något många

aldrig pratar om. Denna serie syftar till att påminna oss om denna

verklighet samt vad man kan göra för att förbereda sig för döden och det

som kommer efter den.

Del 6 tar upp Räkenskapen. Alla skall stå till svars för sina handlingar.