Om Paradiset del 4

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 
Paradisets beskrivning. Delar av Ibn Qayyims bok "Hadi-al-arwâh ila bilâd al-afrâh" (Själarnas guide till lyckans hem).