Om Paradiset del 7

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 
Paradisets beskrivning. Delar av Ibn Qayyims bok "Hadi-al-arwâh ila bilâd al-afrâh" (Själarnas guide till lyckans hem). Denna föreläsning beskriver bl a Paradisets tillbringare och plagg.