Om Paradiset del 10

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 
Paradisets beskrivning. Del 10. Delar av Ibn Qayyims bok "Hadi-al-arwâh ila bilâd al-afrâh" (Själarnas guide till lyckans hem). Denna föreläsning beskriver bl a:
  • Kvinnorna i paradiset
  • Umgänget i paradiset
  • Graviditet i paradiset
  • Sången i paradiset
  • Hur människorna i paradiset besöker varandra
  • Hur de påminner varandra om det tidigare livet