Om Paradiset del 14

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 
Paradisets beskrivning. Del 14. Delar av Ibn Qayyims bok "Hadi-al-arwâh ila bilâd al-afrâh" (Själarnas guide till lyckans hem). 

Denna föreläsning avslutar denna serie med att bl.a. nämna: 

  • Allahs Tal med Paradisets invånare  
  • Paradiset och Helvetet är eviga och består 
  • Den sista som stiger in i Paradiset 
  • Språket i Paradiset 
  • Ingen sömn i Paradiset 
  • Vart och vilken nivå får Paradisets folks barn 
  • Slaktandet av "döden" 
  • Vilka förtjänar Paradiset! m.m.