Adâb-ul-mashyi ila-salah. Del 1. Om Bönen

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 
Denna bok i Fiqh tar upp om Bönen och bestämmelserna kring den samt fler frågor som har med Fiqh (Bestämmelser) att göra.

Förklaringen vi går igenom är av Shaykh ´Abdul Muhsin al-´Abbâd, en av dagens stora Ulema, lärda.