Adâb-ul-mashyi ila-salah. Del 6. Vad man säger i tashahhud mm

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 

Denna bok i Fiqh tar upp om Bönen och bestämmelserna kring den samt fler frågor som har med Fiqh (Bestämmelser) att göra.
Förklaringen vi går igenom är av Shaykh ´Abdul Muhsin al-´Abbâd, en av dagens stora Ulema, lärda.

Del 6 handlar om vad man säger i tashahhud, samt om att sända frid och välsignelser över Profeten (sallaAllahu alayhi wa sallam).