Adâb-ul-mashyi ila-salah. Del 7. Om Bönen forts.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 

Denna bok i Fiqh tar upp om Bönen och bestämmelserna kring den samt fler frågor som har med Fiqh (Bestämmelser) att göra.

Förklaringen vi går igenom är av Shaykh ´Abdul Muhsin al-´Abbâd, en av dagens stora Ulema, lärda.

Del 7:

  • Fortsättning på vad man säger i tashahhud.
  • Att man söker skydd från 4 saker, och vad det betyder.
  • När man gör taslim (säger as salamu alaykum... när man avslutar bönen).
  • Vad man säger efter man är klar med bönen. Dhikr. mm.