De Sex Grunderna. Del 2

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 
Boken De Sex Grunderna tar upp 6 viktiga frågor som har att göra med vår Aqidah, hur vi tror. Dessa frågor är mycket viktiga att känna till för att kunna ha en korrekt troslära samt för att inte hamna i Shirk.

Detta är del 2. Den tar upp den första grunden. Att ha uppriktighet till Allah och att endast dyrka Honom.

Och att Allah tydliggjort detta i Koranen.