De Sex Grunderna. Del 7

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 
Boken De Sex Grunderna tar upp 6 viktiga frågor som har att göra med vår Aqidah, hur vi tror. Dessa frågor är mycket viktiga att känna till för att kunna ha en korrekt troslära samt för att inte hamna i Shirk.

Detta är del 7. Den trejde grunden:

  • Om revolter och hur de startade i den muslimska nationen
  • Vilka sprider dessa ideologier idag? mm.