De Sex Grunderna. Del 8

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 
Boken De Sex Grunderna tar upp 6 viktiga frågor som har att göra med vår Aqidah, hur vi tror. Dessa frågor är mycket viktiga att känna till för att kunna ha en korrekt troslära samt för att inte hamna i Shirk

Detta är del 8 och handlar om ening och splittring.

Vad tas upp?

  • Politisk Islam (Qutubism) och dess gyllene regel
  • Vilka ska enas (Alla oavsett religion eller muslimerna eller folket av sunnah) ? Och på vad ?
  • Orsaker till splittring.
  • Vilka är kännetecknena för en sund samling och dess motsats. mm.