De Sex Grunderna. Del 9

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 
Boken De Sex Grunderna tar upp 6 viktiga frågor som har att göra med vår Aqidah, hur vi tror. Dessa frågor är mycket viktiga att känna till för att kunna ha en korrekt troslära samt för att inte hamna i Shirk

Detta är del 9, grund fyra och handlar om kunskap och vilka de lärda är.

Vad tas upp?

  • Vad räknas till islamisk kunskap.
  • Hur kunskaps kategoriseras.
  • Kunskapens dygder.
  • Vem är lärd ?