De Sex Grunderna. Del 10

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 
Boken De Sex Grunderna tar upp 6 viktiga frågor som har att göra med vår Aqidah, hur vi tror. Dessa frågor är mycket viktiga att känna till för att kunna ha en korrekt troslära samt för att inte hamna i Shirk.

Detta är del 9, fortsättning på grund fyra och handlar om vem man inte ska ta kunskap ifrån.

Vad tas upp? 

  • De lärda är profeternas arvtagare
  • Vem kan ge religiösa utlåtanden (fatâwa)
  • Kategorisering av de man inte tar kunskap av. mm.