De Sex Grunderna. Del 11

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 
Boken De Sex Grunderna tar upp 6 viktiga frågor som har att göra med vår Aqidah, hur vi tror. Dessa frågor är mycket viktiga att känna till för att kunna ha en korrekt troslära samt för att inte hamna i Shirk.

Detta är del 11, grund 6 och handlar om hur muslimen besvarar tvivel.