Om Kunskap. Del 10. Praktiska råd och tips om hur man skall söka kunskap.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Kunskap! Grunden till alla goda handlingar. Denna mycket nyttiga föreläsning tar upp vilken dygd kunskapen har i Islam och några praktiska tips på hur man skall söka den på bästa sätt. Vart man än befinner sig!
 
Föreläsare är broder Abu Dâwûd. Student till de lärda. MA i teologi från Islamic Univ. of al-Madinah.
 
 
Ladda ner: Praktiska tips