Om Kunskap. Del 2. De Lärda och Studenternas förträffligheter

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 
Del. 2. Hur bra det är att söka kunskap och hur de tidigare muslimerna kämpade för att få kunskap. Kunskapen är den bästa formen av dhikr.
Denna Serie ska hjälpa och uppmuntra Muslimerna att söka kunskap och behandla kunskapen på rätt sätt. Detta ämne är mycket aktuellt i en tid då många behandlar Kunskapen på fel sätt.

Serien tar upp olika aspekter av Kunskapen:

  • Varför man ska söka kunskap
  • Belöningen man får för det
  • Hur man ska söka kunskap på rätt sätt
  • De lärdas ställning i Islam
  • Studentens prisvärda egenskaper
  • Exempel från de tidigare Muslimerna