Om Kunskap. Del 3. Olika sorters kunskap

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 
Del. 3. Olika sorters kunskap, som att läsa tafsir och hadither från profeten sallaAllahu alayhi wa sallam.
 
Denna Serie ska hjälpa och uppmuntra Muslimerna att söka kunskap och behandla kunskapen på rätt sätt. Detta ämne är mycket aktuellt i en tid då många behandlar Kunskapen på fel sätt.

Serien tar upp olika aspekter av Kunskapen:

  • Varför man ska söka kunskap
  • Belöningen man får för det
  • Hur man ska söka kunskap på rätt sätt
  • De lärdas ställning i Islam
  • Studentens prisvärda egenskaper
  • Exempel från de tidigare Muslimerna