Om Kunskap. Del 6. Hindren på vägen till kunskapen

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 
Del. 6. Om de hinder som finns på vägen till kunskapen. Som att ha fel avsikt mm.
 
Denna Serie ska hjälpa och uppmuntra Muslimerna att söka kunskap och behandla kunskapen på rätt sätt. Detta ämne är mycket aktuellt i en tid då många behandlar Kunskapen på fel sätt.

Serien tar upp olika aspekter av Kunskapen:

  • Varför man ska söka kunskap
  • Belöningen man får för det
  • Hur man ska söka kunskap på rätt sätt
  • De lärdas ställning i Islam
  • Studentens prisvärda egenskaper
  • Exempel från de tidigare Muslimerna