Om Kunskap. Del 7. Vackra uttalanden och guldkorn om Kunskap

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 
Del. 7. Vad sade de första generationerna muslimer - Salaf - om Kunskap? En mycket inspirerande föreläsning som visar kunskapens status.
 
Denna Serie ska hjälpa och uppmuntra Muslimerna att söka kunskap och behandla kunskapen på rätt sätt. Detta ämne är mycket aktuellt i en tid då många behandlar Kunskapen på fel sätt.

Serien tar upp olika aspekter av Kunskapen:

  • Varför man ska söka kunskap
  • Belöningen man får för det
  • Hur man ska söka kunskap på rätt sätt
  • De lärdas ställning i Islam
  • Studentens prisvärda egenskaper
  • Exempel från de tidigare Muslimerna