Om Kunskap. Del 9. Om att memorera del 2

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 
Del. 9. Fortsättning på förra föreläsningen om att memorera. Saker man kan göra för att bättre minnas det man läser och memorerar. Och tips om hur man skall läsa texter. De stora Imamerna är kända för sin förståelse men också för deras starka minne. Denna föreläsning handlar om att memorera och hur viktigt det är.
 
Denna Serie ska hjälpa och uppmuntra Muslimerna att söka kunskap och behandla kunskapen på rätt sätt. Detta ämne är mycket aktuellt i en tid då många behandlar Kunskapen på fel sätt.

Serien tar upp olika aspekter av Kunskapen:

  • Varför man ska söka kunskap
  • Belöningen man får för det
  • Hur man ska söka kunskap på rätt sätt
  • De lärdas ställning i Islam
  • Studentens prisvärda egenskaper
  • Exempel från de tidigare Muslimerna