Usul-us-Sunnah av Imam Ahmed. Del 7. Sahabah och Makthavarna.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Detta är del 7 av boken Usul-us-Sunnah av Imam Ahmed bin Hanbal. Denna del handlar om:
* Profetens (salla Allahu alayhi wa sallam) följeslagare; as-Sahâbah (radhiya Allahu anhum).
* Hur skall vi förhålla oss till dem? 
* Vad är deras ställning i Islam?
* Vilka av dem har störst förträfflighet?
* Är det tillåtet att förtala någon av dem?
- Denna del tar även upp hur vi skall förhålla oss till våra ledare och makthavare.
* Skall vi lyda dem eller göra uppror mot dem. osv.
* mm.

Du kan ladda ner den översatta texten med studiehäftet här:

 Ladda ner boken Usul-us-Sunnah studiehäftet