Imam an-Nawawi's 40 Hadither - Del 32. Sista delen.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Dessa 40 hadither samlades av Imam an-Nawawî och handlar om Islams grunder som varje muslim bör känna till.
 
Del 32 avslutar denna serie med hadith nr 41 och 42. Som handlar om:
  • Vikten av att följa profetens sunnah (sallâ Allahu ´alayhi wa sallam).
  • Att inte följa sina lustar, utan att sätta det profeten (sallâ Allahu ´alayhi wa sallam) kom med främst.
  • Att vara en troende fullt ut.
  • Vikten av att be om förlåtelse
  • Hur tawhid är en anledning till att få förlåtelse.