Imam an-Nawawi's 40 Hadither - Del 13. Perfektion/Frukta Allah vart du än är

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Del 13. Hadith 17 och 18.
 
Allah har föreskrivit att vi utför det vi gör på bästa sätt; Ihsân. Muslimen skall sträva efter perfektion i allt han gör.
  • Ihsân mot Allah
  • Ihsân mot dig själv
  • Ihsân mot dina medmänniskor.
  • Denna hadith tar även upp bestämmelser kring slakt och hur vi ska behandla djur och natur.
 
Hadith 18 handlar om att frukta Allah vart vi än är och tar upp 3 mycket viktiga råd som förbättrar din relation till Allah och gör att du blir älskad av Honom. Hur du ska korrigera dig själv och hur du förbättrar din relation till folk.
Den handlar även om tawbah och vad som som suddar bort synder mm