Imam an-Nawawi's 40 Hadither - Del 14.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Del 14. Hadith nr 19; en hadith som innehåller mycket kunskap och goda råd.

Bevara Allah så kommer Allah att bevara dig
Om du frågar, fråga Allah
Om du ber om hjälp, be Allah
Tron på ödet och vad det innebär
Att bevara Allahs gränser. mm.