Imam an-Nawawi's 40 Hadither - Del 15. Om du inte skäms; gör vad du vill...

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Dessa 40 hadither samlades av Imam an-Nawawî och handlar om Islams grunder som varje muslim bör känna till.
Del 15 handlar om att vara blyg och att skämmas för att göra dåliga saker:
 
  • Det är ett av Islams största karaktärsdrag och det som ger störst nytta.
  • En människa utan blyghet är bara som ett tomt skal.
  • Blyghet är en del av îmân.
  • Blyghet för bara med sig gott.
  • Blyghet och att skämmas är något som de tidigare profeterna kom med (alayhim salam)