Imam an-Nawawi's 40 Hadither - Del 17. Obligatoriska gärningarna som tar personen till paradiset

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Dessa 40 hadither samlades av Imam an-Nawawî och handlar om Islams grunder som varje muslim bör känna till.
 
Del 17 handlar om att obligatoriska gärningarna som tar dig till paradiset.