Imam an-Nawawi's 40 Hadither - Del 18. Goda gärningar

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Dessa 40 hadither samlades av Imam an-Nawawî och handlar om Islams grunder som varje muslim bör känna till.
 
Del 18 handlar om hadith nr 23 som uppmuntrar till en rad goda gärningar som:
  • Renlighet
  • Dhikr
  • Bön
  • Allmosa
  • Tålamod
  • Implementera koranen samt att sträva eter att försöka rädda sig själv från elden.