Imam an-Nawawi's 40 Hadither - Del 19. "Mina tjänare..."

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Dessa 40 hadither samlades av Imam an-Nawawî och handlar om Islams grunder som varje muslim bör känna till. De lärda har lagt ner mycket vikt vid att förklara och studera dessa hadither. Ett studiehäfte finns att ladda ner till denna serie.
 
Del 19. Hadith nr 24. Denna hadith handlar om Allahs Mäktighet! En mycket mäktig hadith som fick folk att ramla ner på sina knän...