Imam an-Nawawi's 40 Hadither - Del 20. "De rika har tagit all belöning..."

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Dessa 40 hadither samlades av Imam an-Nawawî och handlar om Islams grunder som varje muslim bör känna till.
 
Del 20 handlar om att göra goda handlingar och vad som räknas som 'sadaqah'. Som att:
  • Minnas Allah
  • Påbjuda det goda och förbjuda det onda
  • Släcka sina lustar på ett tillåtet sätt
  • mm.