Imam an-Nawawi's 40 Hadither - Del 22. Profetens avskedstal.

Föreläsningens Innehåll:
Bismillah. Dessa 40 hadither samlades av Imam an-Nawawî och handlar om Islams grunder som varje muslim bör känna till. De lärda har lagt ner mycket vikt vid att förklara och studera dessa hadither. Ett studiehäfte finns att ladda ner till denna serie.
Del 22. Hadith 28. Profetens avskedstal som fick hjärtan att skaka, och tårarna att rinna. Denna mäktiga föreläsning tar bland annat upp:
  • Vikten av att hålla fast vid profetens sunnah
  • Muslimernas splittring och vad är räddningen?
  • Faran av att föra in nya saker i religionen
  • Profetens råd till muslimerna vad gäller makthavarna
  • mm.