De Sex Grunderna. Del 10

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Boken De Sex Grunderna tar upp 6 viktiga frågor som har att göra medvår Aqidah, hur vi tror.

Dessa frågor är mycket viktiga att känna tillför att kunna ha en korrekt troslära samt för att inte hamna i Shirk.

Detta är del 9, fortsättning på grund fyra och handlar om vem man inte ska ta kunskap ifrån.

Vad tas upp?

De lärda är profeternas arvtagareVem kan ge religiösa utlåtanden (fatâwa)Kategorisering av de man inte tar kunskap av.

mm.

De Sex Grunderna.

Del10

Kategorier