De Sex Grunderna. Del 12

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Boken De Sex Grunderna tar upp 6 viktiga frågor som har att göra medvår Aqidah, hur vi tror.

Dessa frågor är mycket viktiga att känna tillför att kunna ha en korrekt troslära samt för att inte hamna i Shirk.

Detta är del 12, fortsättning på grund 6 och handlar om blintfölje (taqlid).

De Sex Grunderna.

Del12

Kategorier