De Sex Grunderna. Del 5

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Boken De Sex Grunderna tar upp 6 viktiga frågor som har att göra med vår Aqidah, hur vi tror.

Dessa frågor är mycket viktiga att känna till för att kunna ha en korrekt troslära samt för att inte hamna i Shirk.

Detta är del 5.

Den andra grunden:Hur ska muslimerna enas?

mm.

De Sex Grunderna.

Del5

Kategorier