De Sex Grunderna. Del 6

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Boken De Sex Grunderna tar upp 6 viktiga frågor som har att göra med vår Aqidah, hur vi tror.

Dessa frågor är mycket viktiga att känna till för att kunna ha en korrekt troslära samt för att inte hamna i Shirk.

Detta är del 6.

Den tredje grunden:Att muslimerna ska lyda deras ledare.

mm.

De Sex Grunderna.

Del6

Kategorier