De Sex Grunderna. Del 9

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Boken De Sex Grunderna tar upp 6 viktiga frågor som har att göra medvår Aqidah, hur vi tror.

Dessa frågor är mycket viktiga att känna tillför att kunna ha en korrekt troslära samt för att inte hamna i ShirkDetta är del 9, grund fyra och handlar om kunskap och vilka de lärda är.

Vad tas upp?

Vad räknas till islamisk kunskap.

Hur kunskaps kategoriseras.

Kunskapens dygder.

Vem är lärd ?

De Sex Grunderna.

Del9

Kategorier