De Tre Grunderna del 3

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Denna tredje del går igenom tre frågor som är obligatoriska att känna till och handlat enligt;Att Allah skapade oss med ett specifikt syfte.

Att Allah inte accepterar att någon dyrkas vid Hans sida.

Att den som lyder Allah och sändebudet inte får söka vänskap hos de som motsätter sig Allah och sändebudet.

De Tre Grunderna del3

Kategorier