Om Kunskap. Del 10. Praktiska råd och tips om hur man skall söka kunskap.

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Kunskap! Grunden till alla goda handlingar.

Denna mycket nyttiga föreläsning tar upp vilken dygd kunskapen har i Islam och några praktiska tips på hur man skall söka den på bästa sätt.

Vart man än befinner sig! Föreläsare är broder Abu Dâwûd.

Student till de lärda.

MA i teologi från Islamic Univ.

of al-Madinah.

Praktiska tips

Kategorier