Om Kunskap. Del 10. Praktiska råd och tips om hur man skall söka kunskap.

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Kunskap! Grunden till alla goda handlingar.

Denna mycket nyttiga föreläsning tar upp vilken dygd kunskapen har i Islam och några praktiska tips på hur man skall söka den på bästa sätt.

Vart man än befinner sig! Föreläsare är broder Abu Dâwûd.

Student till de lärda.

MA i teologi från Islamic Univ.

of al-Madinah.

Praktiska tips

Kategorier