• Start
  • Generella Grunder Intro

Generella Grunder

Välkommen till kursen om generella grunder i Islam!
Denna del består av 14 nivåer som syftar till att ge en bred och allmän förståelse av Islam.
Varje nivå består av en föreläsning förutom den sista nivån som är en serie i tre delar.  

Skriv ut E-post

Generella Grunder

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
Nivå 8
Nivå 9
Nivå 10
Nivå 11
Nivå 12
Nivå 13
Nivå 14