Generella Grunder

Välkommen till kursen om generella grunder i Islam!
Denna del består av 14 nivåer som syftar till att ge en bred och allmän förståelse av Islam.
Varje nivå består av en föreläsning förutom den sista nivån som är en serie i tre delar.