Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 
Vilka är den Islamiska Staten (ISIS)? Och hur ska vi muslimer förhålla oss till den?
 
Mycket viktig om informationsrik föreläsning av broder Abu Dawud. Studerar Doktorsutbildningen i det islamiska universitetet i Medinah.  

 

Del 2

• MISSA INTE DEL 2 om denna grupp som är en av de mest omtalade grupperna idag. 

• Vilka är deras kännetecken?

• Vad har islam nämnt om det som sker dessa dagar?

• Hadither om profeten [salla Allahu alayhi wa sallam] om detta ämne 

• Och mycket mer!

 
En mycket viktig om informationsrik föreläsning av broder Abu Dawud. Studerar Doktorsutbildningen i det islamiska universitetet i Medinah.