Vikten av att arbeta

Bismillah!

Denna föreläsning handlar om:

Vikten av att arbeta och att vara oberoende och självförsörjande.

Hur klandervärt det är att tigga och att vara sysslolös.

Föreläsare: Abdullah Abû Dâwûd. Doktorerande vid Islamiska Universitet i Medinah.