Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. 

Vem är din Herre, Skapare och Försörjare?

Denna mycket viktiga fråga behandlas under denna föreläsning på ett kortfattat och inspirerande sätt.